Nhập lạiDanh mục sản phẩm
Hình, chữ bằng mica

Tấm nhựa MICA 15x20cm, dày 1.5mm

Giá : 8,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Tấm nhựa MICA 20x30cm, dày 1.5mm

Giá : 15,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Tấm nhựa MICA 30x40cm, dày 1.5mm

Giá : 27,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Tấm nhựa MICA 15x20cm, dày 3mm

Giá : 18,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Tấm nhựa MICA 20x30cm, dày 3mm

Giá : 35,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Tấm nhựa MICA 30x40cm, dày 3mm

Giá : 70,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Tấm nhựa MICA 15x20cm, dày 5mm

Giá : 27,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Tấm nhựa MICA 20x30cm, dày 5mm

Giá : 55,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Tấm nhựa MICA 30x40cm, dày 5mm

Giá : 110,000 đ
Hàng còn: 50 cái

Chữ mica cắt theo yêu cầu

Giá : Liên hệ
Hàng còn: 50 cái

Chữ mica 2 LỚP cắt theo yêu cầu

Giá : Liên hệ
Hàng còn: 50 cái