Nhập lạiDanh mục sản phẩm
Hình, chữ bằng giấy

Chữ LOVE YOU cắt chìm bằng giấy (gói 5 cái)

Giá : 3,000 đ
Hàng còn: 100 cái

Chữ Love bằng giấy (gói 5 cái)

Giá : 3,000 đ
Hàng còn: 100 cái

Chữ Love you bằng giấy (gói 5 cái)

Giá : 6,000 đ
Hàng còn: 100 cái

Chữ HAPPY BIRTHDAY bằng giấy (gói 5 cái)

Giá : 5,000 đ
Hàng còn: 100 cái

Chữ WEDDING bằng giấy

Giá : 4,000 đ
Hàng còn: 100 cái

Trái tim giấy (gói 5 cái)

Giá : 3,000 đ
Hàng còn: 100 cái

Hàng rào bằng giấy (gói 5 cái)

Giá : 3,000 đ
Hàng còn: 100 cái